Ζητείται ενιαίο χωράφι με εμβαδόν τουλάχιστο 375 σκάλες

Ζητείται ενιαίο χωράφι με εμβαδόν τουλάχιστο 375 σκάλες, σε οποιαδήποτε περιοχή.

Το ακίνητο πρέπει να είναι εκτός ορίου ανάπτυξης και να εφάπτεται εγγεγραμμένου δρόμου.