Μίσθωση Βιοτεχνικής Μονάδας στην τοποθεσία “Λισιήνες”

Μίσθωση Βιοτεχνικής Μονάδας στην τοποθεσία “Λισιήνες”, Αγλαντζιά, Λευκωσία.