Το γραφείο Κίκης Αθηνοδώρου & Συνεργάτες Λτδ εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Εκτιμήσεις ακινήτων όλων των τύπων για σκοπούς δανειοδότησης/ υποθήκευσης, φορολογίας, απαλλοτριώσεων και κεφαλαιουχικής αξίας
  • Αναλυτικές μελέτες βιωσιμότητας (Feasibility / Viability Studies)
  • Διαχειρίσεις έργων ανάπτυξης (Project Management)
  • Αγοραπωλησίες/ ενοικιάσεις (Agency)

Οι υπηρεσίες της Κίκης Αθηνοδώρου & Συνεργάτες Λτδ  διενεργούνται με βάση τα πρότυπα του Royal Institution of Chartered Surveyors και στα πλαίσια πιστοποίησης από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Η συνεχής παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων σε συνδυασμό με την πλούσια βάση δεδομένων της Εταιρείας μας, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την παροχή ποιοτικών και τεκμηριωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1995 από τον Κίκη Αθηνοδώρου, απόφοιτο του πανεπιστημίου του Reading Μεγάλης Βρετανίας στον κλάδο Διαχείριση Γης, μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) και Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Κύπρου με πολύχρονη πείρα στον τομέα των εκτιμήσεων.

Η καταρτισμένη ομάδα μας αποτελείται από επτά προσοντούχους εκτιμητές οι οποίοι εξειδικεύονται στην παροχή υψηλού επιπέδου πιστοποιημένων εκτιμήσεων ακινήτων και έξι άτομα γραμματειακό/ υποστηρικτικό προσωπικό.

Η εξειδίκευση μας προέρχεται τόσο μέσω μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, όσο και μέσω της καθημερινής ενασχόλησης μας με ένα μεγάλο πλήθος εκτιμήσεων ακινήτων διαφόρων τύπων.

Τηλεφωνήστε μας: +35722494649

Γράψτε email:

Το όνομα σας *
Το όνομα σας

Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αρμενίας 34, Στρόβολος 2003, Λευκωσία, Κύπρος.