Γωνιακό εμπορικό μεγάλο οικόπεδο στη Στρατηγού Τιμάγια

Γωνιακό εμπορικό μεγάλο οικόπεδο στη Στρατηγού Τιμάγια

Το οικόπεδο έχει εκτεταμένη πρόσοψη σε δημόσιο δρόμο που φτάνει περίπου τα 60 μέτρα.

Το εμβαδόν του είναι περίπου 1450 τ.μ.