Πωλείται Μεγάλο οικόπεδο 750 τ.μ. στην οδό Αθηνάς στα Λατσιά

Το οικόπεδο είναι κατάλληλο για ανέγερση διαμερισμάτων.

Εμπίπτει στη Πολεοδομική ζώνη Κα5, με ανώτατο συντελεστή δόμησης 1,00.1.

Μπορούν να ανεγερθούν τρείς ορόφοι.

Τιμή €300,000.

Δεν πρέπει να πληρωθεί ΦΠΑ.