Οικόπεδο A

(Α) Οικόπεδο ολικού εμβαδού 590 τ. μέτρα, τοποθεσία “ΑΗΔΕΜΕΤΙΤΙΚΑ”, Ενορία Χρυσελεούσας, Στρόβολος. Οδός Καυκάσου και της οδός Καιάδα.

 

Οικόπεδο B

(Β) Οικόπεδο ολικού εμβαδού 566 τ. μέτρα, τοποθεσία “ΑΗΔΕΜΕΤΙΤΙΚΑ”, Ενορία Χρυσελεούσας, Στρόβολος. Οδός Κάλχα.