Γωνιακά οικόπεδα στην περιοχή ΓΣΠ

Γωνιακά οικόπεδα στην περιοχή ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Τα οικόπεδα είναι σε ύψωμα και έχουν συνολικό εμβαδόν περίπου 1350 τ.μ.