Πωλούνται οικόπεδα στο Carolina Park

Τα οικόπεδα πωλούνται μόνο σε αγοραστές που θα δεσμευτούν ότι τα αγοράζουν για ανέγερση της κατοικίας τους.